Diskuze:
Zpět na seznam témat
Re: původ Bořivoje
Vloženo Pátek, 05 Srpen 2011 od Jan Cinert
Přes sporé údaje o životě knížete Bořivoje, vychází nejlépe tyto životní údaje. Narození: 853, plnoletost: 872, úmrtí: 889 ve věku 36 let. V takovém případě byl ještě v roce 871 Bořivoj neplnoletý a Moravané jej nemohli dosadit na místo Slavomíra náhradou za Svatopluka uvězněného Franky.
Re: velká morava
Vloženo Úterý, 19 Duben 2011 od Jan Cinert
Bohužel nejsem ten pravý pro takový dotaz. Zabývám se v zásadě porovnáváním a souhrny skutečných údajů o našich nejstarších dějinách a snažím se tak poopravit současný výklad. Hypotetické přenášení tradic a ideí není můj šálek čaje.
Mám však pocit, že středověká teorie o "přenesení království" bude spíše romantickým novověkým přáním, nežli skutečností. K mocenskému přenosu nedošlo a koruny na Moravě mohly být pouze osobním vlastnictvím jejich držitelů, protože zdejší "králové" nebyli oficiálně korunováni císařem a byli pouze "hierarchickými" králi, nadřazenými knížatům. Faktem je, že k přenosu staroslověnské liturgie do Čech z Moravy došlo. Nestor ve svém letopisu udělal z rozchodu staroslověnských duchovních z Metodějovy diecéze rozchod Slovanů od Dunaje. Zmíněná teorie mohla vzniknout podobně. O tom, že by Karel IV. vědomě navazoval na cyrilometodějskou tradici nic nevím. Založením emauzského kláštera umožnil nový rozvoj slovanského písemnictví, neboť po předchozí německé vnitřní kolonizaci po tom byla "společenská" poptávka. Například tzv. Dalimil několik desetiletí před tím napsal česky svojí kroniku.
Omlouvám se, ale více Vám může zodpovědět pouze historik zaměřený na teoretický vývoj výkladů historie.
Translatio Regni
Vloženo Čtvrtek, 29 Listopad 2012 od Šneberk
Dobrý den, nechápu jak by mohlo být přenesení království více než státotvornou ideou. O žádné jiné verzi ani nemůže být řeč. Je to podle mého názoru dílo Karla IV. založené možná na nějakém povědomí společných osudů (např. boje proti Maďarům). Na Moravě se rozšiřující česká expanze byla z ranku dobyvačných válek, nikoliv jako osvobozovací akt, viz fungování údělných knížectví a vůbec "protošlechty" Následníci trůnu se vůči Moravanům často chovali svévolně, tak jako v české kotlině možné vůbec nebylo. Asimilace českých bojovníků s moravským prostředím je možno začít vnímat až později na počátku odbojů vedlejších moravských větví Přemyslovců, kteří Moravu přijali za svou (zejména olomoucko jako oblast zřejmě ušetřenou utokům Madarů a nastupní protor české expanze.) Hanáci možná byli přechod mezi historickými Moravany (Moravské Slovácko) a Čechy. Jinak Moravské Slovácko nepovažuji za Slovensko a ty slovenské pokusy o přivlastnění si VM mi přijdou více než úsměvné....
velká morava
Vloženo Pátek, 22 Duben 2011 od arnošt
Pasáž o přenesení království "translatio imperii" je v knize F. Čapky Morava str. 51. Kousek cituji:
"V Karlově době také prožívají renesanci cyrilometodějské tradice, včetně pěstování staroslověnské liturgie a knižní kultury v některých klášterech....."
Moc děkuji za odpověď, velkomoravskému vlivu na počátky křesťanství Čechách myslím není věnována patřičná pozornost.
Lži
Vloženo Úterý, 24 Duben 2012 od Klingenberk
Úvodem mé odpovědi na původ Bořivoje I.položím otázku.Jak dlouho češi hodláte setrvat ve lži?
Jak známo Velká Morava nezanikla úmrtim Svatopluka.Naopak stal se sní obrovský centrální stát s problemovou Sasko(Čechy)kotlinou.Kam jezdili drancovat jak Moravané tak Němci.Zde na území dnešní Prahy vzdorovalo nájezdům malé hospodářství.Bezvýznamných lidí.Díky nesvárům Sasů-Braniborů -Švábů se sem uchýlili potomci Karlomana - Ludvíka Ptáčníka - onu nezajímavou rodinku živící se výkrmem prasat,začali sponzorovat.Byla to rodina druhé manželky Karlomana - Klingenberkové.Zde naučili rozmařilého Václava zobat z ruky,nakonec jej zavraždil vlastní bratr - byl oddanější.S Klingenberky se setkáváme v různých státem placených funkcích u Václava I.,II.,III.,IV.Jana,Karla IV(proč asi 4.?)Habsburků.Až do roku 1952 kdy je Gottwaldem zrušen úřad Markrabě Moravský.Pokud se vrátím k roku 900 na bitvu u Berlína (Moravské pole)byla zem až do Mikulčic naprosto pustá.Svatopluk II.seděl v Nitře ,bitvy senezůčastnil. zastupoval jej synovec Karlomana Klingenberk zvaný Hirzo.Tudíž Bořivoj byl zemský správce určený Svatoplukem II. a Hirzem - Lučané a Lemuři to je výmysl ,to jsou názvy rodů odnikud.300 let po Slovansko Franském vpádu na dnešní Moravu.Za účelem vyhubit Finloidy Awary.Fuldské letopisy ale i jiné anály píší dost věrohodně o situaci na Moravě.Češi vznikly po roce 860 kdy C+ M donesli nový jazyk těžký -německy-tzezsky, může se číst různě i český.Svatopluk II. byl obklopen vojskem asi 90 000 mužů v pné zbroji.Lehce si vynutil co si zamanul.Prvními lokátory po etnických čistkách byly Klingenberkové - klášter Zlatá koruna,České Budějiovice,Písek,Plzeň,Cheb,Sokolov,...mnoho dalších.Moc klingenberků byla tak obrovská ,přikoupili Slezko,Halič,Qantánii,přifařili ji k Moravě,sňatkem s Klárou Kuering/Přemyslovnou se stali kálovským rodem ,království však popustili Lucemburkům pozdeji Habsburkům zase příbuzným.Ještě v roce 1350 v chebu Jan Jindřich s Klingenberku s bratrancem Jindřichem z Rožumberku vyjednali s Německými bratranci hranice Moravy v lini Cheb,Sokolov,K,Vary jak je známe dodnes.
Velká Morava - přenesní království.
Vloženo Sobota, 12 Listopad 2011 od Klingenberk A.A
Přemyslovci - nevíznamné chudé vévodství na úrovni statku hodně zanedbaného -pěstujíci svině/prasata.Chlapci jezdili prodávat prasata do Saska zde byla aféra kolem Jindřichů a jejich zbavení císařství,království,vévodství.Na prázdný vůz bývalá císařská rodina naložila majetek a hurá do exilu - do Prahy v Sasku.Zde využili Přemyslovců jako nástroje své expanze spět do Saska což se jim povedlo a byl jim vrácen titul Vévody.S pasáčků vévodové učinili krále!Tak je otázka které království bylo přeneseno do Prahy?Oni Vévodové přbrali i Slezsko,Horní zemi,Korutnany,Uhry,..Vzniklo dvojvládí jedno rituální Svatoplukovo a druhé vévodské - majetnické všeho.Vévodové nikdy nepustili otěže vlády dosadili si po Přemyslovcích,Lucemburky a Habsburky.Sami však byli v pozadí.Nebo dodnes jsou!
Re: Velká Morava
Vloženo Neděle, 13 Listopad 2011 od Jan Cinert
Velmi zdařilá souhrnná parafráze na uznávané a okrajové výklady historie. Blahopřeji, ale co ty hrubky a překlepy? Snad se netýkají mne, který je stále nacházím neopravené v textu knihy Bylo to jinak a článcích na webu.
Pravopis.
Vloženo Sobota, 30 Červen 2012 od Klingenberk
My kňéže Moravské a kurfiřt vévoda Saské majetník Slezka.Sa Vám proradným čechom omlůváme za náš to jazyk jiný .Mluvu inů a význam slov mnohoznačný.My Moravané dvoch jazykov ovládáma a 15 cte řečí kmenových.Neumíme hubu po židech v Práglu lámat.Preto poukázáni waše na spisovnost jest urážka pána vašeho!Podívejte si vy učenci židovské university na vlajku města Práhý a naší MORAVY.Toš kdo kemu vládne!?Omluvte sa hrbi cajzli Praští a rypáky své do hnoja svého zaryte!Čušte!
Přenesení království.Do Prahy.
Vloženo Neděle, 01 Únor 2015 od Klingenberk
Dalimil popisuje likvidaci Moravského království po dobu 192 let.!Spíš pomíjí existenci Svatého vojska Moravského.Které mělo pod názvem Moravská panská jednota zajišťovat chod státu.Než se mezi syny Svatopluka I. rozhodne.Jako protiklad je Oto Sličný v Olomouci a první křížová výprava.Kosmase jako bludaře s toho vyjmem.Nezvratným faktem je že církev vymazala se všech zápisů skutečné vládce Moravy a Čech, Slezka dynastický rod Klingenberků,finančníky,politiky,všemožné hodnostáře s císařské rodiny Jindřicha I. a Karla Velikého.Tedy vliv Německý.O češích mluvme ve spojitosti s Karlem IV.Lucemburským.Do tá diby vždy MORAVA,konec lhaní paní a pánové!