Kniha Bylo to jinak | Jan Cinert

Vznik přemyslovské državy – errata

Z méně pochopitelných důvodů došlo v obr. 180 na str. 151 k posunu a otočení dvou objektů. Správné provedení je níže.

Prosím dále o schovívavost u případných překlepů, jako např. na str. 14: to je ve skutečnosti původně do božské(-ho) podsvětí.

 

Jan Cinert

 

sv._Jiri_kostel_opr