Kniha Vznik přemyslovské državy | Jan Cinert

Chronologie nejstarších pražských kostelů

Následující tabulka je aktualizovanou verzí oproti její podobě v knize Bylo to jinak. Byla upravena podle výsledků revizního výzkumu uvedených v J. Frolík et al.: Castrum Pragense 3, Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů (2000). Dále byla doplněna data založení kostelů podle nového archeoastronomického datování předrománských kostelů.

 

 

Kostel Na Baště Rotunda Kostel sv. Jiří

1. kostel

založen - 12.4. 876

stavebník - Bořivoj
zasvěcení - Zvěstování Panně Marii
duchovní - staroslověnští

1. kostel

založen - 16. 8. 897

stavebník - Spytihněv
zasvěcení - Nanebevstoupení Panny Marie
duchovní - z Bavorska

1. kostel

založen - 17. 8. 924

stavebník - Vratislav

zasvěcení - sv. Jiří, podle data

založení bylo původně

zamýšleno zasvěcení

Nanebevstoupení Panny Marie
duchovní - z Bavorska

2. kostel

založen - nejspíše 3. 4. 961

stavebník - Boleslav l.
zasvěcení - Zvěstování Panně Marii
duchovní - staroslověnští

2. kostel

postaven - někdy v 11. století

stavebník - neznámý
zasvěcení - Panny Marie

 

2. kostel

přesvěcen - asi někdy po 976

přesvětil - Boleslav II.
zasvěcení - sv. Víta
dále biskupský kostel

2. kostel

založen - 13. 8. 980

stavebník - Boleslav II.
zasvěcení - sv. Jiří
dále biskupský a klášterní kostel

 

Jan Cinert

18. 10. 2009

(poslední úprava 2. 1. 2016)

Odkazy