Kniha Vznik přemyslovské državy | Jan Cinert

Obsah knihy Bylo to jinak

Předmluva          .........................................................

5

Úvod          ..................................................................

7

I.  MYTOLOGIE A NÁBOŽENSTVÍ

 

1.   JINÉ TEORETICKÉ ZÁKLADY

 

1.1  ODRAZ VNÍMÁNÍ ČASU V MÝTECH          ...........

13

1.2  ETYMOLOGIE TROCHU JINAK

 

1.2.1  Paleolitické hláskové kořeny          ....................

17

1.2.2 Původ některých slov a jmen        ......................

20

2.   ZÁKLADNÍ BOŽSKÉ PODSTATY

 

2.1  BOHYNĚ MATKA ZEMĚ          ..............................

23

2.1.1  Slovanská bohyně Mokoš          .........................

37

2.2  HROMOVLÁDCE          .........................................

44

2.3  DVOJČATA-BLÍŽENCI

 

2.3.1  Nejasnosti kolem mytologických dvojčat         ...

49

2.3.2  Dvojčata v mýtech          ....................................

50

2.3.3  Dvojčata z pohledu etymologie          ................

62

2.4 HÉROISKÝ PRAPŘEDEK

 

2.4.1  Héfaistos          ..................................................

66

2.4.2  Hermes          ....................................................

69

2.4.3  Veles          ........................................................

71

2.4.4  Wodan          .....................................................

76

2.4.5  Teutates          ...................................................

78

2.5   VÁLEČNÝ BŮH

 

2.5.1  Ares a Marisl          ............................................

79

2.5.2  Jarovit          .....................................................

80

2.5.3  Týr          ...........................................................

81

2.5.4  Sluneční bůh          ............................................

84

2.7   VLADIMÍRŮV PANTEON          ............................

89

II. PŮVOD NĚKTERÝCH JMEN

 

1.   SLOVANÉ           ....................................................

92

2.   SRBI A CHARVATI          .......................................

95

III. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

 

1.   O ČECHOVI          ..................................................

101

2.   O KROKOVI A JEHO DCERÁCH          ....................

107

3.   LIBUŠIN SOUD          ............................................

116

4.   O PŘEMYSLOVI          ...........................................

120

5.   O DÍVČÍ VÁLCE          ............................................

130

6.   SEZNAM POHANSKÝCH KNÍŽAT          .................

139

7.   O LUCKÉ VÁLCE, DURYNKOVI A NEKLANOVI   ...

144

7.1  ZÁVĚREČNÝ APOKALYPTICKÝ BOJ          ............

149

8.   SLOVANSKÉ SVATYNĚ          ................................

155

IV.  MÝTICKÉ PRVKY V NESTOROVĚ LETOPISU

RUSKÉM ..................................................

 

165

V. HISTORICKÉ OTAZNÍKY

1. PRIBINŮV  PŘÍBĚH          ......................................

 

173

2.   PÍSEMNÉ PRAMENY O SÍDELNÍCH OBLASTECH

2.1 PUTOVÁNÍ PODLE ALMASŪDĪHO
„RÝ
ŽOVIŠTĚ ZLATA“

2.1.1  Zmínka o Slovanech          .................................

2.1.2  W.l.njāna          .................................................

2.1.3  U.s.t.trāna         ................................................

2.1.4  Dūlaba           ....................................................

2.1.5  Nā.mdžīn          .................................................

2.1.6  M.rāw.t          ....................................................

2.1.7  H.r.wātīn          .................................................

2.1.8  Sāsīn          ........................................................

2.1.9 H.ššānīn          ...................................................

2.1.10  B.rān.ğābīn          ............................................

2.1.11  M.nān.n          .................................................

2.1.12  S.rbīn          .....................................................

2.2 BAVORSKÝ GEOGRAF          ................................

2.3  ŽIDOVSKÁ KRONIKA JOSIPPŌN          .................

3.   TŘI GENERACE NEJSTARŠÍCH PŘEMYSLOVCŮŮ

3.1  ZAKLÁDÁNÍ  NEJSTARŠÍCH KOSTELŮ          .......

3.2  SPOR MEZI E. VLČKEM A D. TŘEŠTÍKEM

O DOŽITÝ VĚK PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ       ....

 

 

 

181

184

186

188

193

196

196

198

200

202

203

204

205

207

 

209

 

213

3.3  BOŘIVOJ  A  LUDMILA          ................................

3.4  SPYTIHNĚV, VRATISLAV A DRAHOMÍRA          ...

3.5  REKONSTRUKCE VÁCLAVOVA ŽIVOTA          ......

3.6  BYL KNÍŽE VÁCLAV ZAVRAŽDĚN?          .............

3.7  MÝTICKÉ PRVKY
VE VÁCLAVSKÝCH LEGENDÁCH          ................

3.8  KNÍŽE VÁCLAV A ŽENY          ..............................

3.9  PŮVOD RODU SLAVNÍKOVCŮ          ....................

3.10  ODKAZ SV. VÁCLAVA         ..................................

3.11  NEJSTARŠÍ PRAŽSKÉ KOSTELY          ................

3.12  VÁCLAVŮV HROB         ......................................

3.13  KOSTEL SV. JIŘÍ          .......................................

VI.  LEGENDA TZV.„KRISTIÁNA“

1.   SPOR O DOBU VZNIKU          ................................

2.   KOSTEL SV. MICHALA NA TĚTÍNĚ          ..............

3.   PRAŽSKÝ MOST          ...........................................

4.   BLAHOSLAVENÝ PODIVEN          ..........................

5. ČELIST SV. VÁCLAVA          ...................................

6.   WOLFENBÜTELLSKÉ ILUSTRACE          ................

7.   ZÁVĚR          .........................................................

Seznam pramenů a literatury          ..............................

214

224

227

250

 

254

256

260

265

270

280

284

 

295

296

299

302

304

306

313

314

Odkazy