Diskuze:
Zpět na seznam témat
Velká Morava.
Vloženo Sobota, 12 Listopad 2011 od Klingenberk A.A.
Víme celkem spolehlivě se zápisů na Moravě prvním králem králů byl zvolen Samuel od Rýnu z Mohuče zvaný Sámo-střední šlechtic,kupec a žoldnéř.Proč!?-Přinesl ZápadníŘímskou víru mezi Pravověrné Slovany,muslimy kteří svorně odpírali židovství a Budhismus.Životní mezník je Wogadisburk!Zde se utkala likvidační skupina složená s Peršanů-Slovanů-Mongolů-Turků-Tatarů-Franků k e konečnému řešení AWarské otázky.Údajně 5.5.626 u (Vrbice).Zde padlo v jeden den cca milion mužů - šílená vyhlazovací jatka!Shora zmíněné národy se zde po bitvě s Awary utkaly mezi sebou a Peršané presentovaní bratry Sasánovci s vojskem zde byli pobiti také.Jako poslední byl popraven vlastním vojákem náš státotvorce (korunovační kameny,orel)Jacgat Sasánovec perský král a chán kagnátu.Jak jsem uvedl byl vyvolen Sámo a dostal 12 manželek s vyšší šlecty 6 a s lidu dalších 6 .Zákon kagnátu.Splodil 36 dětí 24 synů 12 dcer dostatečný základ k promísení a vlastní pokrevní šlechtě.Vládnou nemohli všichni - kmeny bojovaly o vedoucí post intrikami,sňatky,podle Kagnánského vzoru na sebe však neútočili.
Rastislav pojal za choť - Bulharskou princeznu!Bulhaři jejich děti dosadili na trůn.Takže logicky musel nastoupit někdo z přízně,Sámovců -my víme že kníže Svatopluk mohl být jedině Holasic-německy hovořící Moravan/Korutnanec-jinak by ho Karloman nevzal na milost.A nedopustil by se osudové chyby.Svatoplukova drastická odveta němcům,Bulharům,Slovákům byla jen vyustěním dobové nálady.Pod záminkou čistky mezi synovci a strýci u Karlomana nevzbudil z počátku pozornost!Až si toho Karloman a Barbarossa všimli byli bez šlechty a Germánie se stala Moravskou državou.Velkorisost Svatopluka nechala Karlomana na pokoji ten se Svatopluka bál a uznal jej císařem.Vrcholem smíru bylo převedení Bavorska,Saska,Korutnan,Horní Lužice a Lužice,Pruska pod Morvskou správu.Přičemž tady panovala shoda.Lze tedy vydedukovat Svatoplukův příbuzenský poměr ke Korutnancům a opačně tj že byl z krve Sáma!Je také možné že jeho otcem byl Chlodvík,Barbarosa,Vilém,......Tehdy se tomu moc nikdo neto.
Re: Velká Morava
Vloženo Neděle, 13 Listopad 2011 od Jan Cinert
Velmi zdařilá souhrnná parafráze na uznávané a okrajové výklady historie. Blahopřeji, ale co ty hrubky a překlepy? Snad se netýkají mne, který je stále nacházím neopravené v textu knihy Bylo to jinak a článcích na webu.