Diskuze:
Zpět na seznam témat
Svatý Václav
Vloženo Středa, 25 Leden 2012 od Jakub Vorajn
Co když Václav nebyl ani bratrem ani bratrancem Boleslava, ale jeho strýcem, tedy (nej)mladším synem kněžny Ludmily, možná pohrobkem Bořivojovým... Biologicky to možné je, vysvětlovalo by to Václavovo dětství i vzdělání
Re: Svatý Václav
Vloženo Čtvrtek, 26 Leden 2012 od Jan Cinert
Máte pravdu, že biologicky to možné skutečně je. Jenže jsme v tomto svázáni věcným údajem v ruských redakcích I. staroslověnské legendy: "...jejich kníže (Václav) byl příliž mladý, neboť 18 let mu bylo, když zemřel jeho otec". Tím by se Václav narodil asi v roce 871, tedy rok před Bořivojovou plnoletostí, tudíž z nelegitimního svazku a nemohl by vznést nárok na knížecí stolec a byl by starší nežli Spytihněv.
Svatý Václav
Vloženo Pátek, 27 Leden 2012 od Jakub Vorajn
Předpokládám, že svatý Václav se narodil v letech 889 či 890. Biologicky by to odpovídalo.
Svatý Václav
Vloženo Pátek, 27 Leden 2012 od Jakub Vorajn
Inu, pokud popíráte, že byl svatý Václav zavražděn - proti tvrzení legend i kronik a zároveň se o ně opíráte, pokud rozporuji otcovství Vratislava a Spytihněva, nepřipadáte si divně? Vždyť citát z Vámi uvedené legendy nemusí znamenat nic víc, než že zemřel panovník a oprávněný nástupce Václav ještě nebyl plnoletý? Po Svatoplukově smrti se vlády v Čechách ujali (plnoletí) Spytihněv a Vratislav a (možná) jejich bratr byl velmi mladý a (co si budeme povídat) společnosti to vyhovovalo. Po smrti (podle legend) bezdětného Spytihněva se mohl ujmout vlády na uprázdněným stolcem, ale byl mladý. Vyrůstal na dvoře své matky Ludmily. Připadá mi to logické a jednoduché. Jednodušší než vysvětlení, že by knížecí syn a následník vyrůstal izolovaný od společnosti svého otce a učil se číst a psát v latince i hlaholici.
Re: Svatý Václav
Vloženo Sobota, 28 Leden 2012 od Jan Cinert
V legendách musí být uvedeno, že Václav byl zavražděn, protože jinak by se nemohl stát mučedníkem. To je sama podstata legend. Téměř soudobý kronikář Widukind napsal, že Boleslav udeřil svého bratra, nikoliv zavraždil. První kronikář píšící o zavraždění Václava je až Kosmas v době již existujícího svatováclavského kultu. Nepřipadám si tedy v tomto nějak divně, naopak mi připadá divné co tady píšete. Vždyť podle Vás by měl být Václav nejméně třetím synem Bořivoje a přitom jeho oprávněným nástupcem. To nejde, oprávněným byl nejstarší syn. Po smrti Spytihněva by se nemohl ujmout stolce pro své mládí, ale protože nárok by měl starší Vratislav.