Diskuze:
Zpět na seznam témat
Rozbor původu jména Žatec
Vloženo Pátek, 22 Leden 2010 od Kamil
Dovoluji si upozornit, že pro výklad místního jména Žatec je zásadní listina, kde se připomíná "potok zvaný Zateczz (tedy Zateč) tekoucí pod městem, které po něm bere své pojmenování". Na město se tedy přeneslo starší jméno potoka, což je běžná analogie. Jméno potoka znamenalo potok ucpávaný nánosy, popř. přehrazený potok.
Zmínky:
1004 urbs Satzi (lze chápat jako v Žatci)
1052 Zatec
Německý tvar Saaz vznikl poněmčením české předlohy.
Re: Rozbor původu jména Žatec
Vloženo Neděle, 24 Leden 2010 od Jan Cinert
To je dobře, že jste zde uvedl tento tzv. "naivní etymologický výklad" jako ukázku toho, čím jsme obklopeni. Potok zvaný Zateč byl tedy jediným potokem, který se ucpával nebo byl přehražený, aby si toto jméno vysloužil? A nemohl by se jmenovat třeba také po "zatáčce", protože je jediným potokem, který teče do zatáčky?
Škoda, že jste neuvedl jinou oblíbenou onomastickou frázi o původu místního jména ze jména osobního. Já to tedy doplním. Jméno moravské obce Žatčany (Satcané 1131) prý pochází z osobního jména Žatec. Přitom koncovka -ané jasně říká, že je to název lidu, který přišel ze "Satc". Pokud by byl název odvozen od jména majitele vsi, byly by to Žatcevice z původního Žatcevas.
Pokud by jste se chtěl těmto záležitostem více věnovat, doporučil bych seznámení s tím, že německé tvary raněstředověkých názvů zpravidla zakonzervovaly původní stav. Tak je tomu i v případě Žatce.
Žatčany
Vloženo Pondělí, 25 Leden 2010 od Kamil
Naprosto souhlasím. Jména -any jsou důležitým pramenem pro studium osídlovacích procesů. Patří mezi nejstarší typy. Mnohá MJ tohoto typu vyjadřují, kde lidé bydlí (Říčany, Oslavany - u řeky Oslavy) nebo odkud přišli (Moravany, Žatčany), popř. upozorňují na způsob získání půdy (Lažany).
Žatčany 1131 Satcane
1248 Schezans (zakonzervovaný tvar)
1366 Zattssan