Diskuze:
Zpět na seznam témat
Přemyslovci
Vloženo Neděle, 05 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. V upraveném rodokmenu jste mluvil o manželce Spytihneva a jeho syna Václava. Napsal jste, že manželka Spytihneva by mohla být pribuznou Arnulfa Korutanskeho. Myslím že by mohla být jeho dcerou. Pokud se Arnulf narodil roku 850 a kněžna se měla narodit roku 872 časově by to vycházelo. Jenže on se měl oženit roku 888, tudíž by Arnulf nemohl být otcem kněžny. Pokud by ale nebyla jeho dcera z předchozího manželství. Váš Arnulf by ale mohl být Arnulf Bavorský. Napsal jste jen Vychodofransky král. Kdybyste měl čas, rád bych kdybyste mi sestavil životopis knížete Spytihneva. Hodně mě zajímá. Samozřejmě to není povinnost. Děkuji
Re: Přemyslovci
Vloženo Neděle, 05 Únor 2017 od Jan Cinert
Myšlenku, že by král Arnulf Korutanský, od roku 896 císař, v letech 895-896 provdal vlastní legitimní dceru za nevýznamného Přemyslovce, podle mne můžeme vyloučit. Pokud by skutečně bylo poddáníse Spytihněva ztvrzeno sňatkem, tak by se jednalo o "nějakou příbuznou". Vévoda Arnulf Bavorský s tím nemá a nemůže mít nic společného.

875 - Narození Spytihněva.
895 - Spytihněv je vládnoucím knížetem, asi od roku 894. Následně posouvá opevnění Prahy na hradním ostrohu směrem na západ.
895-896 Spytihněv uzavírá sňatek.
16. 8. 897 - Založení kostela Nanebevzetí P. Marie v prostoru západního rozšíření opevnění.
897 - Narození syna Václava.
Před 915 - Založení dosud nenalezeného kostela Sv. Petra, asi v prostoru Malé Strany.
915 - Spytihněv zemřel.
Omluva
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Omlouvám se že to došlo tolikrát. Asi jsem se preklik.
Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. Děkuji vám za chronologii. Omlouvám se že vás otravuji, zajímám se ale o pravdivý Český ranny středověk. Mám na vás dotaz ohledně Spytihneva, myslíte že je zakladatelem hradske soustavy? Když roku 883 Strojmír obsadil střední Cechy a Bořivoj utekl na Moravu, myslíte že vzal s sebou i Spytihneva. Dříve jsem si myslel že to je samozřejmost, ale například Břetislav I. poslal svého syna jako rukojmí. Kde myslíte že se Spytihněv narodil? Ještě mě napadlo že manželka Spytihneva mohla být Arnulfova neteř. Nevíte co bylo příčinou smrti Spytihneva. Chtěl jsem si to najít v knize E. Vlčka, ale v knihkupectví jsem ji nesehnal. Ve třech knihovnách také ne. Děkuji za odpověď.
Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. Děkuji vám za chronologii. Omlouvám se že vás otravuji, zajímám se ale o pravdivý Český ranny středověk. Mám na vás dotaz ohledně Spytihneva, myslíte že je zakladatelem hradske soustavy? Když roku 883 Strojmír obsadil střední Cechy a Bořivoj utekl na Moravu, myslíte že vzal s sebou i Spytihneva. Dříve jsem si myslel že to je samozřejmost, ale například Břetislav I. poslal svého syna jako rukojmí. Kde myslíte že se Spytihněv narodil? Ještě mě napadlo že manželka Spytihneva mohla být Arnulfova neteř. Nevíte co bylo příčinou smrti Spytihneva. Chtěl jsem si to najít v knize E. Vlčka, ale v knihkupectví jsem ji nesehnal. Ve třech knihovnách také ne. Děkuji za odpověď.
Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. Děkuji vám za chronologii. Omlouvám se že vás otravuji, zajímám se ale o pravdivý Český ranny středověk. Mám na vás dotaz ohledně Spytihneva, myslíte že je zakladatelem hradske soustavy? Když roku 883 Strojmír obsadil střední Cechy a Bořivoj utekl na Moravu, myslíte že vzal s sebou i Spytihneva. Dříve jsem si myslel že to je samozřejmost, ale například Břetislav I. poslal svého syna jako rukojmí. Kde myslíte že se Spytihněv narodil? Ještě mě napadlo že manželka Spytihneva mohla být Arnulfova neteř. Nevíte co bylo příčinou smrti Spytihneva. Chtěl jsem si to najít v knize E. Vlčka, ale v knihkupectví jsem ji nesehnal. Ve třech knihovnách také ne. Děkuji za odpověď.
Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. Děkuji vám za chronologii. Omlouvám se že vás otravuji, zajímám se ale o pravdivý Český ranny středověk. Mám na vás dotaz ohledně Spytihneva, myslíte že je zakladatelem hradske soustavy? Když roku 883 Strojmír obsadil střední Cechy a Bořivoj utekl na Moravu, myslíte že vzal s sebou i Spytihneva. Dříve jsem si myslel že to je samozřejmost, ale například Břetislav I. poslal svého syna jako rukojmí. Kde myslíte že se Spytihněv narodil? Ještě mě napadlo že manželka Spytihneva mohla být Arnulfova neteř. Nevíte co bylo příčinou smrti Spytihneva. Chtěl jsem si to najít v knize E. Vlčka, ale v knihkupectví jsem ji nesehnal. Ve třech knihovnách také ne. Děkuji za odpověď.
Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Martin
Dobrý den. Děkuji vám za chronologii. Omlouvám se že vás otravuji, zajímám se ale o pravdivý Český ranny středověk. Mám na vás dotaz ohledně Spytihneva, myslíte že je zakladatelem hradske soustavy? Když roku 883 Strojmír obsadil střední Cechy a Bořivoj utekl na Moravu, myslíte že vzal s sebou i Spytihneva. Dříve jsem si myslel že to je samozřejmost, ale například Břetislav I. poslal svého syna jako rukojmí. Kde myslíte že se Spytihněv narodil? Ještě mě napadlo že manželka Spytihneva mohla být Arnulfova neteř. Nevíte co bylo příčinou smrti Spytihneva. Chtěl jsem si to najít v knize E. Vlčka, ale v knihkupectví jsem ji nesehnal. Ve třech knihovnách také ne. Děkuji za odpověď.
Re: Spytihněv
Vloženo Pondělí, 06 Únor 2017 od Jan Cinert
Hradská soustava - Je to vymyšlený pojem. Hradiska se postupně vytvářela v závislosti na potřebě. Nejprve kvůli vzniku nových údělů, potom v důsledku rozšiřování přemyslovské državy a změn v důležitosti obchodních stezek.

Rok 883 - Zcela vymyšleno. Bořivoj se podruhé navrátil z Moravy v roce 874 a nejsou žádné informace, že by pak někam neutíkal.

Spytihněv II. - Jestliže byl vyžádán jako rukojmí v roce 1039, tak nebyl jeho synem, ale náležel do jiné rodové větve.

Spytihněv I. - Na kosterních pozůstatcích nebyly nalezeny žádné znaky, které by vedly k úmrtí. Takže zemřel na nějakou tehdy nevyléčitelnou nemoc, která nezpůsobila změny na kostře.

Knihu E. Vlčka Nejstarší Přemyslovci normálně neseženete. Bylo jí vydáno jen 800 výtisků.
Sámovi potomci
Vloženo Úterý, 07 Únor 2017 od Martin
Dobrý den pane Cinerte. Rád bych se vás zeptal jaký máte názor na Moravoda, Vladuce, Suanthose, Samoslava, Hormidora, Mojmíra, Boso-hose, Bogislava, Ljudevíta a Gorazda. Podle pozdní tradice by to měli být členové rodu Mojmírovců, potomci Sáma. Myslíte že skutečně o existovali. Nebo jsou stejní jako legendární Přemyslovci. Myslíte si že Sámo mohl být předkem Přemyslovců. Pokud měl dvanáct manželek, mohla jedna z nich pocházet z Levého Hradce. Pokud by s ní měl Samo syna. Mohl se poté ujmout vlády ve středních Čechách. Kdyby měl i ten syn syna atd. Mohl by Sámo být předkem Přemyslovců. Ještě jeden dotaz. Je mor nemoc, která nezanechává stopy na kostech?