Diskuze:
Zpět na seznam témat
Zechius
Vloženo Středa, 12 Červen 2013 od martinn1983
Neviem, či ste postrehli, ale existuje kniha o Čechoch, ktorú "sa unúval" napísať

pápež rímsky Pius II, vlastným menom Enea Silvio Piccolomini.

v roku 1450.

A V KAPITOLE III. SA PÍŠE:

"Český národ založil Chorvát menom svojim ZECHIUS (Čech ???)..., ktorý
sa doma dopustil vraždy a utekal pred súdom a pomstou ...

Podľa mňa Chorváti (vo forme samostatných kmeňov Litomericov, Zličanov, Charbátcov, Dulebov a pod) boli v dnešných Čechách minimálne od čias Attilu.

Spájali sa iba v prípade spoločnej obrany, Biele Chorvátsko bolo iba vojnové spoločenstvo, nie centralizovaný štát, Chorváti boli demokrati.Až takí, že na to doplatili...

Praotec Čech bol rodom Chorvát, ale pridal ako previnilec (vrah) sa ku Přemyslovcom, ktorí sa spojili s turkitskými Chazarmi a z dnešnej Galície (Przemysl) - svojej prestupnej stanice na ceste na západ priviedol lovcov otrokov (Chazarov) do stredu čiech (Říp, Praha) a tam spolu rozbehli biznis s otrokmi. Preto vyvraždili Slavníkovcov na Libici.
Podobne Chazari prišli aj do Uhorska - teda dnešného Slovenska, časti Rumunska a Maďarska.
To dáva logiku.
žiadosť o spresnenie
Vloženo Čtvrtek, 13 Červen 2013 od Július Kováč
Zaujala ma vaša informácia o diele Eneáša Silviu. Vedel som len hmlisto, že napísal nejaké dejepisné dielo. Môžete mi priblížiť jeho názov a prípadne, či bolo v poslednom čase publikované? Inak, ten údaj o Premyslovi ako uniklom vrahovi berie smrteľne vážne istý Cyril A. Hromník ("Sloveni/Slováci - kde sú vaše korene?", Bratislava 2010) a za pôvodný kmeń považuje Slovákov!
Zechius
Vloženo Středa, 12 Červen 2013 od martinn1983
Kosmas písal kroniky pre "objednávateľa" pre seba to určite nebolo,lenže je najstarší(jednostranný z pohľadu cirkvi) sa zachovalý prameň o dejinach v Čechách..

myslím ,že v tej povesti je napísané všetko,len mylne vyložené,buď zámerne od autora alebo nechtiac skreslene,keďže ubehlo od vtedy možno aj 400 rokov..

"Vypráví, že první obyvatelé Čech nejprve žili velmi prostě, neznali alkohol, manželské svazky, soukromý majetek ani zbraně" -no asi preto boli také "horké zboží" na trhu..a zatial nepoznali čo dokážu "Přemyslovci"..

"Po blíže neurčené době se pak „prospěšné obrátilo v opak“ a mezi lidem začaly bujet křivdy a závist. Podle Kosmy lidé tehdy neměli „ani soudce, ani knížete“.. - ani sa im nečudujem,že po "pogromoch" kt.im spôsobovali otrokári Přemyslovci museli začať "bujet křivdy a závist" proti nim..

"Podle Kosmy lidé tehdy neměli „ani soudce, ani knížete“ -ani ho nepotrebovali keď si volili vodcu až v dobe ohrozenia-pravdepodobne ho aj po príchode aj znou zvolili,ale o tom samozrejme "Přemyslovci" pomlčali a zaznamenali len svojho "Kroka"

"Mezi nimi povstal muž, jménem Krok; podle jeho jména je znám hrad, již stromovím zarostlý, v lese u vsi Zbečna." -Nuž otrokári potrebovali mať nejakú základňu odkial vyrážali na "lov" otrokov" a odkial si spravovali svoje nové územie s podmaneným obyvateľstvom.

" Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a v svých úsudcích rozvážný a důmyslný." -pravdepodobne ho takto ospevavali jeho pobočnici,druhovia v zbrani-ako rýchlo zbohatnúť nám ukazujú aj dnes naši privatizeri a politici,ktorý ožobračujú národ otrockou prácou a rozkrádaním spoločneho majetku,nebolo tomu inak ani za čias Kroka a v médiách sú vykresľovaní ako "celebriti" a úspešný,múdry ľudia,tak isto v tej dobe posĺužili na vytvorenie peknej "značky" báje a povesti..

" K němu se sbíhali, jako včely k úlům, lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval." -nie vždy sa dalo všetko riešiť mocou a tak zneužili systém proti domácemu obyvateľstvu a samozrejme ho "Přemyslovci" po jeho verdiktoch po "zásluhe" ospevovali..
Zechius
Vloženo Středa, 12 Červen 2013 od martinn1983
Viď ako vznikali kroniky na základe legendy..

"sudca Krok"
/ / /
Kazi Teta Libuše-Přemysl
/
Nezamysl
/
Mnata
/
Vojen
/
Vnislav
/
Křesomysl
/
Neklan
/
Hostivít
/
Bořivoj


V. Karbusický (1995, s. 216-243) v kapitole „Kosmas a rodokmen předhistorických knížat“ dokázal, že Kosmas mená svojich postáv pre dobu mýtickú prevzal zo súvislého staroslovenského (či staročeského) textu:

Krok’ kazi (Tetha, Thetka atd.), lubo...pŕemyśl...
nezamyśl...m...na ta voj’n...ni zla,
kr’z...my s... neklan...(am)..., gosti vít...


tu je prepis textu :

„Zastav svůj krok, cizinče (Němče, Theute), a raději přemýšlej; nezamýšlíme (na tebe) ani vojny ani zla, kříži se neklaníme, hosty vítáme ...

Takže si "Přemyslovci" svoju rannú historiu kľudne mohli vymyslieť aby zakrili svoj neurodzený pôvod a tou "nablyzskanou" históriou získali legitimitu vlady pre svojich potomkov doma i v zahraničí.
Re: Zechius
Vloženo Čtvrtek, 13 Červen 2013 od Jan Cinert
Já osobně se snažím oddělovat hagiografické motivy v legendách od věcných údajů, použitelných pro výklad historie. Totéž se týká mýtických motivů použitých v počátcích psané historie, neboť je nutné odlišit všeobecné světové mýty od konání skutečných historických postav. Nevím jestli jsem to správně pochopil, ale mám pocit, že v tomto jsme každý na jiné straně barikády.

Piccolominiho dílo mne vůbec nezajímá, byl to cizinec a velmi pozdní autor. Čerpal ze starších českých pramenů a přidal svůj pohled renesančního humanisty. Zmiňujete příchod Čecha, jako Chorvata potom, co se dopustil vraždy. Nejstarší dosažitelné podání je v Dalimilově kronice, kde přišel Čech z Chorvatska, potom co se dopustil "mužabojsta", tedy vraždy muže.

Mýtus tohoto typu je již ve Starém zákoně. Mojžíš uprchl z Egypta do Izraele potom, co zabil Egypťana. Základem mýtu je pouť Slunce po obloze z východu na západ a během noci podzemím zpět na východ. Cestou podzemím ale Slunce musí překonat různá protivenství a utéct před nimi. Pěkně je to podáno v egyptském mýtu o Atumovi. Proto Mojžíšův lid nejprve přišel na západ do Egypta a potom Mojžíš uprchl na východ do Izraele. Totéž se opakovalo jeho návratem do Egytpa a posléze úprkem na východ do Izraele při pronásledování faraonovými vojáky. Proto ten motiv s otevřením moře (původně podzemí) a únik před pronásledovateli. U slunečního héroia Ježíše došlo k přetvoření na místní pověst. Byly přidány izraelské reálie, takže odchod na východ byl sice zachován, ale protože by bylo nevysvětlitelné, proč byl opuštěn Izrael, bylo přidáno ohrožení Herodem. Stejně je převrácen návrat z Egypta, nyní již není útěkem, ale návratem potom, co ohrožení přestalo. Stejně je uvedená varianta příchodu Čecha již přetvořením světového mýtu na slovanskou místní pověst přidáním Chorvatska. Se skutečnou historií vše uvedené nemá nic společného.

Není žádný doklad o nějaké masivním obchodu s otroky u Slovanů. Je to jen nezodpovědná historická konstrukce. Jedinou zprávou z 10. století je Ibrahím ibn Jakúb, který jasně uvádí, že do města Prahy přicházejí Varjagové a Rusové s otroky. Není nic o tom, že by například Boleslav dovážel otroky z východních dobytých území, jak se v historickém výkladu uvádí. Bylo by zcela neekonomické získaná území ovládat a zároveň je vylidňovat.

Motiv života lidí bez zákona a bez knížete souvisí s 19letým cyklem. Teprve po zavedení a uctívání boha tohoto cyklu dojde v mýtickém vyprávění ke správnému řádu a spokojenému životu lidí. Nemá to s historií nic společného.

Teorie muzikologa V. Karbusického je geniální, stejně jako nesmyslná. Není známa žádná analogie, že by podobné seznamy bájných knížat takto vznikaly. Hlavně je nemožné, aby v pohanských dobách byl kříž považován za synonymum pro křesťanství. Kříž je starý symbol Slunce, pak by Staročeši vyjadřovali, že se nebudou klanět Slunci. Libuše, Teta a Kazi jsou tři viditelné fáze Měsíce, tedy přibývající srpek, úplněk a ubývající srpek. Na tomto principu byla pojmenována hradiště Libušín a Tetín, takže jména nemohla vzniknout nějakým omylem z neúplně dochovaného textu.

Přemyslovci si za svého prapředka zvolili Přemysla jako héroia 19letého cyklu stejně jako Židi téhož héroia Mojžíše. To že zde na severu z něj byl učiněn oráč neznamená, že Přemyslovci byli nízkého původu. Tento mýtus s realitou opět nemá nic společného. Přemyslovci byli vládnoucí rod nejméně od počátku 9. století, jestliže zde vládli, takže pocházeli z významného rodu.
Zechius
Vloženo Čtvrtek, 13 Červen 2013 od martinn1983
Z časti s Vami súhlásím,hlavne Vám fandím v tom,že nieste úplne zaslepený legendami snažite sa nájsť pravdu viď 19ročny cyklus-veľmi zaujímavá teória,rozdiel medzi nami je však vtom,že ja kroniky a legendy z nich odvodené považujem z veľkej časti za falzum-a tým aj legendy o oráčovi a jeho žene Libuši atď..
sloviensky,slovanský text ,ja používam slovenský, Krok’ kazi (Tetha, Thetka atd.), lubo...pŕemyśl...
nezamyśl...m...na ta voj’n...ni zla,
kr’z...my s... neklan...(am)..., gosti vít... neni neúplny-pravdepodobne bol umiestený na "colnici"-hranici so západom a pravdepodobne bol bežný niečo ako dnes informačné tabuľe na hraniciach o danej krajiny do ktorej vstupujete alebo naopak-zaujímavé natom je že bol požitý jazyk slevenov/slovanov mohol by to byť ďalší dôkaz o tom ,že nám "germáni" rozumeli,veď ešte Hus cestou do Kostnice kázal tamojším ľuďom a pochybujem že to bolo v "nemčine" aebo latinčine..(to sú slová jedného mojeho známeho)
Inak veľa zdaru a chuti do ďalšieho bádania!
Re:Zechius
Vloženo Sobota, 15 Červen 2013 od Jan Cinert
Děkuji za přání a přeji totéž.
Kroniky a legendy není možné označovat jednoduše za falzum, to jen s nadsázkou. Je to pouze odraz doby a toho jak se dívali na svět tehdejší autoři. To bychom zároveň dnes museli říkat, že věřící lžou. Jenže oni nelžou, oni tak svět vidí a zřejmě jim to pomáhá. Není ani zvláštní přizpůsobení principů světových mýtu pro dynastické nebo národní zájmy. Je spousta lokálních místních pověstí na stejném principu. To by "dědečkové" vyprávějící pověst vázanou na nějakou místní skálu nebo břeh řeky, kde je použit světový mýtus, museli být také označeni za falzátory. A co vypravěči, jejichž podání pohádek zaznamenal např. K. J. Erben? Také to byli lháři, protože ze světových mýtů udělali "národní" pohádku? Všechny původní pohádky mají za základ nějaký světový mýtus.

Jestliže se držíte teorie V. Karbusického, zkuste si zodpovědět následující otázky. Ve které době by měl být nápis "na hranici" na celnici? Kdy byly celnice a kdy hranice sjednocené přemyslovské državy proti říši? Na čem by byl nápis napsán, na pergamenu, vyryt do kamene nebo vyřezán do dřeva? Když byl napsán, tak jedině duchovními, buď staroslověnskými nebo latinskými, protože nikdo jiný neuměl psát. Jak by mohli použít formulaci "kříži se neklaníme" ve smyslu "křesťanství se neklaníme", když byli duchovní?
Zechius
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
Áno súhlasím s Vami,nevyjadril som sa presne,skôr všeobecne-špatne,mal som na mysli kronikárov kt.písali na objednávku pánov alebo cirkvi,tam je viedieť často že sú písané tak aby to vyhovovalo "objednávatelovi".
Podobne ako dnešné média ktoré vlastnia zahraničné spoločnosti tiež ospevujú donekonečna západ a východ je pre nich len "džungla" ovladaná "tyranmi" pre mňa zapredancami,tak isto ako veľká časť dnešných historikov,archeológov kt.píšu len to čo sa im hodí a čo im občas prinesie nejaké to "potĺapkanie po pleci" a aj odmenu a proti oficialnemu prúdu nidky nevystupia,radšej budú ďalej dookola opakovat staré (pre mňa)dogmi.
Karbusického teória nemúsí byť úplne mylná,hranice si kmene,národy určite vymedzovali už v praveku,rôznymi značkami,veď je množstvo hraničných kameňov,"zemědelci" si tiež ohraničovali políčka aby si nekradli "brázdy" a obchod bol dôležitou súčasťou každej spoločnosti ak sa také nápisy nezachovali tak z veľkej časti práve preto,že boli písané na organické materiály a tým nám to celé prácu len sťažuje a aj dnes už pre mňa mýtus že písmo sem priniesli až Cyril a Metod,nedávno sa v Bojnej na Slovensku objavilo možstvo nových nálezov a medzi nimi aj zlaté doštičky s písmom slovenov minimalne o 100r.pred príchodom C.aM.síce "páni" historici to vysvtetľujú tým,že pravdepodobne bolo písmo vyryte-vytepane asi až pozdejšie dodatočne,ale pre mňa je to len klasická výhovorka a neschopnosť priznať,že by sloveni/slovania mohhli byť "gramotný" aj pred rokom 863.
Myslím si,že minimálne "kňaz-šaman" našej Bohanskej (nie pohanskej)viery,ktorého mala každá dedinka,vedl čítať a aj písať "našou rečou" nie latinkou..
"kříži se neklaníme"-pravdepodobne už v 5-6 storočí knám prichádzali mnísi škotsko-írsky,takže čoto dočinenia mali naši predkovia už dávno pred tým,než nás úplne obrátili na "pravú vieru"Mali sme našich bohov a boli sme na nich patrične hrdý a aj hrdosť bola v ľuďoch,neboli vychovávaný v tom,že sú "ovečky kristove,božie",ale naopak,preto to bolo pre misionárov tak obtiažne zakoreniť ich vieru u nás-nakoniec sa im to podarilo len pomocou sily a intríg,vojen,veď ktorý národ na vsete odolovála kresťanstvu tak dlho(niekoľko storočí prakticky) ako my sloveni/slovania..
Re: Zechius
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od Jan Cinert
Když hovoříme o 5.-6. století, tak tehdy byly přirozené hranice dané rozvodím. Jestliže z nějakého výše položeného místa tekl potok na jednu stranu a druhý potok na druhou, byla to hranice, jak se později psalo "uprostřed lesa". Jenže tehdy lidé žili v nížinách, tak bylo platné jen povědomí, že vzásadě zalesněný obzor tvoří hranici jejich sídelní oblasti. Teprve později, např. v Čechách po pádu Velké Moravy, byly důležité přesné hranice na kupeckých stezkách, protože panovník měl zájem na vybírání cel na co nejdelším úseku stezek na svém území.

Nejsem podrobně seznámen s výzkumy na Bojné, ale došlo tam nedávno k nějakému posunu datování, takže hradiště by mělo být mladší, než se původně uvádělo. Máte nějaký odkaz na vyobrazení "písma slovenov" před C. a M.? Docela by mne to zajímalo. Je pouze jediná informace o působení biskupa Amanda u Slovanů někde u Dunaje v době Sámovy říše. Pořád zůstává problém s tím, že pohané nemohli formulovat "kříži se neklaníme" ve smyslu "křesťanství se neklaníme".
Zechius
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
Bojná je len za začiatku výskumu,rozsiahlejšie sa tam kope len čosi okolo 7-8 rokov a ešte zdˇaleka niesu na konci,doteraz to dosť tajli a aj nálezi pretože sa jedná o ozajstný unikát..je to pravdepodobne zatial najväčší komplex u nás i na Morave datované okolo 700-750 a bude sa to posúvať smerom dole,čas ukáže.Síce som v tomto trošku skeptik,pretože sa dotoho už montujú nemeci a oni nám ako to bolo vždy povedia ako to vlastne s Bojnov a Slovenmi/Slovanmi..
Existouje mala knižka o nálezoch "Bojniansky zázrak"
mám ju,ale to písmo na fotkách neni veľmi zretelné..

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/281367-bojna-uci-ze-so-slovanmi-to-bolo-trochu-inak/ň

http://tech.sme.sk/c/6128686/archeolog-pieta-stari-slovaci-hlupe-slovickarenie.html

atď