Diskuze:
Zpět na seznam témat
iný pohľad
Vloženo Neděle, 23 Červen 2013 od martinn1983
Srbi-Slovania vs Gréci

Zasa Deretič.Tento krát o probléme, ktorý je naozaj kardinálny- tzv.kolíska Eu kultúry- staroveké Grécko ?- alebo Slovänskí Pelasgovia- a samozrejme Srbi - a Deretičovy sa to v mnohých prípadoch darí aj dokázať.

Dnešná MAKEDÓNIA bola voľakedajšía MÉDIA - jej súčasťou bola aj KRÉTA.
Máme zaujímavý archelogický materiál dokazujúci slovanskú kontinuitu (so zaujímavým presahom do kresťanstva..) simbol kríža (v jeho desiatkach obmien aj v podobe svastiky)-v podobe 4 oddelených políčiek . Objavuje sa prekvapivo už na THRÁCKYCH
minciach.

- Iným často sa opakujúcim motívom na minciach a nielen nich - je to v podstate hrdinský simbol “Grécka” postava chlapiska s levou kožou prehodenou cez ruku, alebo cez plecia- boh SERBON- inak známy , ako HERAKLES .

(Pre ňa je to novinka. Je mi jasné, že postavy Gréckých bájí majú mnoho zástupných významov- ale , že Herakles - je vlastne simbol boha SERBONA- boha starovekých Slovänov.Zaujímavé.)
LEV bol simbolom vladára.Moci.Často je zobrazovaný s levom v jednej ruke a JARACOM-Kozlom v druhej.

Deratič tvrdí, že fenomén výnimočnosti Grécka sa objavil v 17.st. úmyselne.

predkovia Grékov sa volai GURI-GURITI. Slávny vojvodca NINO BELI si ich vrámci pochodu na východ začlenil ako pomocné vojská do armády v MISÍRIE (MISÍRCI) východná časť Malej Ázie .Za odmenu im umožnil sa usídľovať na Peloponézi. Podobne , ako prvých židov. Začali sa usídľovať od 16 st. pnl .

- Do 700pnl. 1. Olympiády- niet o Grékoch ani sluchu. Dosť dlho trvalo, kým sa začali presadzovať.

- Zaujímavý je myslímm Deretičov výklad mena domorodého obyvateľstva-PELASGOV.
Gréci ich volajú PELÓNI, PEÓNI A ČO JE EXTRA ZAUJÍMAVÉ PANÓNI !!!! Deretič otvorene hovorí o osídľovaní z prostredia PANÓNIE !

Stredozemné more sa voalalo PELAG ! Moria väčšinou nosili meno obyvateľov pobrežia !
Argoz PELAZIJSKÝ
HERODOT PÍŠE “- ATÉNČANIA SA VOLAJÚ PELASGOVIA !”

Je zaujímavé , ako veľmi sa podobá vývoj “PREVZATIA KRAJINY A MOCI” u Grékov na ten náš s MAĎARMI !

Najprv boli usádzaný v opustenejších krajoch menej husto obývanými Slovänmi-Pelasgami. GRÉCI NEBOLI POĽNOSPODÁRI ! Preto sa zgrupovali v komunitách a vytvárali mestá- ohradzujúc sa voči Slovänským farmárskym usadlostiam.Venovali sa hlavne “kšeftu”- obchodovaniu s čímkoľvek a samozrejme hlavne pomocou lúpežných výprav.
Deretič hovorí- že pravého Gréka v podstate nerozoznáte správaním od Žida.
- Gréci pochopili , že potrebujú akýmkoľvek spôsobom zvýšiť svoj počet a “imidž” .Podobne ako Maďari prehlásili ZA GRÉKA KAŽDÉHO KTO HOVORIL GRÉCKY ! vytvorili si rýchlo za pomoci miestnych Pelasgijských vzdelancov jazyk- zbraň na šírenie slávy.

Nezabudli na svôj pôvod a medzi ich pravlasťou MISÍROM a Peloponézom prebiehal čulý “dovoz” nových “Grékov”

DIODOR píše už o Atéňanoch, že sú z Misíra zo Sais

-tento istý DIODOR svoje diela písal PELASGIJSKÝM JAZYKOM (!)
-ARISTOTELES - čistý Srb
TUKIDIDES 1/2 SRB
Z Pelasgského mora sa postupne stalo IÓNSKE.

IÓNI = GRÉCI
-DÓRCI = BRĎANI = SRBI
IOLI = PELASGOVIA u Herodota Aioli (Eoli)

-Flavius - ELISA v starom zákone hovorí o IOLOCH- nie o GRÉKOCH !

EZECHIEL - Peloponéz je ostrov IOLOV !

západný etimológovia boli v údive , že národ na IÓNSKOM mori- národ námorných obchodníkov a výprav nemá slová v Gréčtine pre MORE ! PONTOS- je od PUT- srbské.

“kultúrnosť” Grékov sa sústreďovala v mestách hlavne pre ich “uzavretosť” a v podstate nudu- ktorá tam vládla .Mimo miest boli v menšine a ohrození. Preto v ich chrámoch bujela machinácia s bájami , príbehmi kde sa fabrikovali hrdinovia a vyzdvihovali Gréci. Zároveň sa usilovne pracovalo na Gréckom jazyku a “filozofii”.
Samozrejme sa na tom zúčastňovalo hlavne množstvo domácich vzdelaných Pelasgov- mnohý možno netušiac- a stále píšuc svojím jazykom- že podkopávajú vlastnú identitu. ( Aké podobné na Maďarov...)
HOMÉR JE H(M)OMIR-HOMĚR- pôvodne jeho dielo bolo písané PELASGIJSKY.Jeho prekladatelia však stáli vždy pred neuveriteľným problémom- až kým sa ho nechytili novodobý Srbský “lúštiči” a zistili prečo ! Zvukomalebnosť a ritmika jeho diela vyznieva jedine v tradičnom spevnom prednese s GUSLAMI !Tak , ako je to v tradícii starých Slovänských GUSLAROV-HUDCOV...

V Gréckych mestách vďaka svojej izolovanosti mali problém s jedlom.V podstate ich hlavnú stravu tvorili ryby. K potravinám od Pelasgov sa dostávali sporadicky obchodom , ale väčšinou násilím.

Zavedením tzv. “Demokracie” nastal stav podobný súčasnému - neuveriteľná korupcia ,uchvacovanie moci zbohatlími kupcami , uplácenie voličov- kupovanie hlasov, politické vraždy - neudržateľný rastúci rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími”občanmi”.Vládla nemorálka.

- Atény mali vtedy 135 00 obyvateľov z toho 5000 úradníkov , 6000 sudcov (!) a 100 000 OTROKOV !

-koktajúci DEMOSTENES bol obchodník s výrobňou zbraní-mečov- vlastniaci 55 otrokov.

otroci sa stávali stále potrebnejší , inak sa sistém rútil .z prvotných 20 000 otrokov sa postupne rozrástol počet až cez 300 000 otrokov len pre Aténsky mestský štát.

po tom čo FILIP MACEDÓNSKY (otec ALEXANDRA) porazil Grékov ( v podstate to bola revolučná očistná vojna Slovänov proti stále nenažranejším a degenerujúcim Grékom) premiestnil hlavné mesto ríše do KORINTU.

Gréci prosili Filipa , aby obsadil časť Malej Ázie a VYSÍDLIL TAM ZLODEJOV A BANDY, kotré tiranizovali Grécko a spôsobovali neuveriteľné škody !

SPARŤANIA boli DÓRCI- SRBI preto ani nebojovali s Grékmi proti Filipovy Macedónskemu a ani on ich nenapadal , keď postupne ovládol celé Grécko !

Macedónci boli SRBI a aj šľachta- dvor Filipa Mac. hovorila Srbsky ! Je neuveriteľná drzosť , že Gréci si prisvojujú Alexandra Macedónskeho a Macedóncov všeobecen. Sú písomné historické záznami, kde Gréci nevedia prísť na meno Filipovy M. a označujú ho za nevzdelaného barbara , otvornen hovoria o tom , že hovoril barbarským jazykom !FILIPIKA je Demosténova kritika proti Filipovy “BARBAROVY” !

-Je známy prípad popravy veliteľov Alexandrových vojsk , ktorí boli obvinení zo zrady /kutia piklov/ po tom čo ich MACEDÓNSKY VOJACI POČULI HOVORIŤ S GRÉCKYMI POMOCNÝMI ZBORMI PO GRÉCKY (!)

Gréci boli vlastne na začiatku vazalsky podriadení Kréte a MÍNOJCOM. Až THÉSEUS začal tzvoriť silné ATÉNY s pevnosťami a hradbami a vymkol sa Mínojskej moci.

Samotní Gréci sami seba volajú však HELENI-ELADA.Grékmi ich pravdepodobne nazývajú od 2 st. pnl. Je to vklastne hanlivá prezívky od Latinov (Slovänov) .Grci.
Etimológ Slobodan Filipovič tvrdí, že slovo Grk je odvodené od GRČ-HRČ- ZBOJNÍK.
Od GRUČ - koreň /hrča/ , ktorý treba vykopať. (Chýba mi tam obľúbené “žrec”-šaman...)

Gréci sú Rimanmi vnímaní , ako podradní občania
Zaujímavé je , že pýcha Gréckej kultúry -OLYMPIA nebola súčasťou etnického Grécka, ! Etnické územie obývané PREVAŽNE Grékmi siahalo po EPIR ! Týka sa to aj mesta DELFY
ešte v prvej generácii po Alexandrovy v rode SELEUKIČOV sa hovorilo srbsky.
Všeobecne je na “Balkáne” známe porekladlo- “klame , ako Grék.”
Všetkých 12 domnelo Gréckych bohov je vlastne Slovänských-Srbských.
Veľký ZEUS je vlastne jedna z podôb SERBONY- ZEN- ZENUS -ten čo dáva život-ŽENA

napriek tomu, že ako prvý šírili kresťanstvo vo svete práve Srbi- opäť si ho prisvojujú Gréci a od 7.st.sa masívne presadzujú cez kostol a jazyk.Menia všetkých svätcov na Grékov.
Vatikán ich podporuje - aby potlačil Srbskú históriu.Strach z “PANSLAVIZMU” je obrovský!

Týka sa to aj toho čo nazývame nezmyselne BYZANCIOU ! BIZANCIA NIKDY NEBOLA ! TEN NÁZOV JE UMELÝ !!! Bola to VÝCHODNÁ RÍMSKÁ RÍŠA.

Ešte v 14.st. mal DUŠAN titul - CÁR SRBOV A ROMEJOV !
Cár DUŠAN stvoril Európske Impérium ILÍROV ! Veľký počet vladárov sveta ho uznávalo , ako suveréna.

až v 16.st. nemec Wolf pomenoval -ironicky a výsmešne veľkú ríšu podľa dedinky, ktorá bola neďaleko KONSTANTINOPOLU - Bizantija. Odvtedy je všetko BIZANTÍNSKE , kultúra, maliarsky štýl, sochy , architektúra... nezmysli sa vŕšia na kopu. V Srbsku vygumovaní “gebíri” odborníci historici všade nachádzajú tu obrazy “BIZANTÍNSKE”, TU “BIZANTÍNSKE” sochy atď-

-Deretič sa pýta s množstvom iných UKÁŽTE NÁM V BIZANCII TO PRAVÉ ”BIZANTÍNSKE “ ?!!? Ak tie naše sú len podvrhy či kópie ?Nič takého niet - a už vôbec nie BIZANTÍNSKE...

Kto chce pochopiť súvislosti a viac- musí sa započúvať...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QK0e8wjpEJg
Re: Zechius
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od Jan Cinert
Děkuji za odkazy. Původně, podle toho, jak jste to napsal, jsem odvodil že se jedná o nějaké značky považované za písmo Slověnů. Jestliže se jedná o latinku, tak písmo použili frančtí výrobci plaket. To datování počátku Bojné 700-750 mi připadá hodně nadšenecké. Zatím to není ničím doložené a dříve se v Čechách běžně uvažovalo o starší době hradištní. Dnes se již ví, že to byla doba bez hradišť a ta se začala budovat až po roce 800. Jediným reliktem takového datování je hradiště Klučov kolem 750, kde byla ovšem hradba skořepinová. Pozdější typická hradba byla dřevozemní s kamennou vnější zdí. Připadá mi to podobné i u Bojné, smysl budovat opevněná hradiště mělo až po pádu avarského kaganátu a přiblížení hranic Francké říše.
Bojná
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
Malo by tam byť písmo v latinke a druhé podobné hlaholike,takže uvidíme..
"Dnes se již ví, že to byla doba bez hradišť a ta se začala budovat až po roce 800. Jediným reliktem takového datování je hradiště Klučov kolem 750"-a nemohlo sa s hradištami začať už skôr? Veď aj Samo odrážal útok Frankov vo "Wogastisburgu"..
Bojná
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
presnejšie-

"Na jednej plakete v latinke, na druhej tiež, ale to už je latinka blízka gréckej alfabete s nábehmi na hlaholiku."

"O čom sú tie texty?

Archeológovia nie sú lingvisti, ale tiež sa pokúšame lúštiť. Je tu však riziko, že nám to odborníci zmetú zo stola. Jeden nápis by mohol vyjadrovať krédo Verím v Boha, druhý sa dá čítať z jednej strany ako Michaelus Archangelus a naspäť ako Svätý M."- už tu je vidieť,že to písmo niečo okríva-ale boja sa toho vyslovyť to nahlas aby náhodou neprišli o granty,prácu a nedajbože výsmech od kolegov,ako som písal predtým -uvdíme určite to bude niečo zaujímavé..

Rád by som podotkol , že Bojná nie je určite osamotená lokalita.Keby u nás bol múdry štátny archeologický systém, podporujúci cieľavedomé hľadanie našej histórie- predpokladám veľké prekvapivé nálezy !

Bojná je totiž "cez kopec" len pár km horským chrbátom k hradisku v DUCOVOM /DUC-DUČE../a ak si uvedomíme , že kedysi sa nechodilo tak, ako si to myslia scenáristi v Holomúde - pri potoch a riekach-lebo dnes takto máme situované cesty - ale po vrcholoch svahov (ktoré boli aj riadne vyklčované a nie zarastené , ako teraz) , tak si všimnete , že je to na skok aj k hradu Tematín,Beckov a dediny s menami Hrádok, Kňazí vrch, Podhradie...

Netreba zabudnúť , že cez kopec sú aj Piešťanské (hoci by sa možno mali volať Baniacke-lebo vlastne patria pod obec Banka..)kúpele.Ergo-žriedla horúcej liečivej vody- ale aj výpary sírnych prameňov- vhodné miesto pre veštiareň (Delfy atď.)

Pridám ešte pikošku o ktorej sa veľmi nehovorí a malo by sa. Hradisko nad DUCOVOM je jedno z mála podobne postavené , ako Makcu Pikcu a to v hlbokom dávnoveku doby kamennej- komplikovaním prenesením vrchola kopca nad meandrom Váhu na susedný kopec!Je to geologicky ľahko pozorovateľné, pretože svahy v okolí sa striedajú v zložení .Jeden je vápencový (konkrétne ten s hradiskom a štrkovňa z neho ukrajuje kaýdým rokom..) a druhý hneď vedľa červená bridlica.

Ako náhodou susedný kopec z červenej bridlice má vrchol z bielučého vápenca... a Ducovský zarovnanú rovinku s hradiskom.

Aby nebolo miestnych zaujímavostí málo tak práve v lesoch v prisečníku medzi Bojnou a Ducovým jaskyniary objavili podzemné jaskyne neuveriteľných rozmerných siení.A aj tzv, jaskynných "periel" .

Mám známeho , ktorý má v záhrade kameň v pododbe asi 70cm venuše-matky rodu zasadený v skalke medzi skalnými "perúnovými" ružami..Privliekol si ho z lesa nad osadou Modrovka..kúsok od Bojnej. Bol na hríboch...
Re: Bojná
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od Jan Cinert
Právě podle představy, že Wogastisburg byl slovanské hradiště, byla původně vytvořena představa, že Slované stavěli hradiště již v 7. a 8. století, byť žádné takové hradiště nebylo nalezeno. O lokalizaci Wogastisburgu mám článek na tomto webu.

Tak s nápisy na plaketách to vypadá na podobný problém, jako s nápisy na denárech. Rytec většinou neuměl psát a tak vyrýval do razidla nápis podle předlohy. Tím jej často zkomolil. Takže i zde bude v budoucnu více různých řešení.

S vedením cest mi to připadá jako, ode zdi ke zdi. Dříve se tvrdilo, že vedly podél vodních toků, dnes zase jen po vrcholech. Já myslím, že lidé tehdy cestovali tak, jak to měli nejpohodlnější. Kde bylo výhodné vést cestu po nivní terase místo složitým terénem, tak jí vedli tam. Když naopak ve vyšší poloze, tak zase tam.

Existuje nějaký snímek oné "Venuše"? Snad by se dalo trochu rozpoznat o jaký výtvor se vlastně jedná.
Bojná
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
včera išlo niečo aj o Bojnej aj na TA3 s K.Pietom kt.tam vedie vykopávky
http://www.ta3.com/clanok/1021610/rozhovory-cez-polnoc-zo-14-juna.html
Bíňa
Vloženo Neděle, 16 Červen 2013 od martinn1983
Ruttkay je aj v tej relacii na TA3

http://www.hlavnespravy.sk/bina-podla-vedcov-je-obec-a-jej-okolie-archeologickym-rajom/109693/

Pikoška z článku o Bíni:
...
K mimoriadne slávnym objavom patrí aj náhodný nález solidov, teda zlatých byzantských mincí z 5. storočia, ku ktorému došlo v roku 1964. Boli uložené v hlinenom hrnci a bolo ich presne 108. „Je zaujímavé, že je to z tej doby zo Strednej Európy jeden z najväčších nálezov zlatých mincí. Po druhé, tento nález v podstate úplne zodpovedá hodnote tribútu, teda poplatku, ktorým platila Byzancia Húnom za mier a neútočenie. To znamená, že takmer určite jeden z tých dôležitých ľudí v húnskom spoločenstve mal tento tribút pri sebe, z nejakého dôvodu ho zakopal a už sa jednoducho k nemu nevrátil,“ vysvetlil Ruttkay.