Diskuze:
Zpět na seznam témat
velká morava
Vloženo Úterý, 19 Duben 2011 od arnošt
V knize F. Čapka jsem se dočetl, že existovala středověká teorie o "přenesení království", podle které bylo království a koruna přeneseny do Čech z Velké Moravy. A že podle této teorie byla zdůrazňována cyrilometodějská tradice za Karla IV. Existovala taková teorie,kde se vzala a kdy zanikla?
Česká histore je velká hysterie a obrovský omyl.
Vloženo Pátek, 10 Leden 2014 od Xara
Naši národní buditelé ,to byl spíš uzavřený spolech nakažený pohlavní chorobou ,utápějící se v alkoholu.Korunku tomu dal Palacký.Naprosto ignorovali s nevědomosti nějaký Velko Moravský Lucembursko-Habsburský úděl(tento fakt byl sprostému lidu tajen).Na úrovni tehdejší doby asi nepotřebná informace,také se nehodila Habsburkům.F.J byl císařem Římským a Markrabětem Moravským pak teprve nějakým králem...Kdo nevěří nechť navšíví Císařskou hrobku ve Wídni - přeslabikuje nápis!!!!!
přenesení mocenského centra
Vloženo Neděle, 10 Červenec 2011 od Pavel
Podotýkám, že nejsem odborník na historie. O této teorii jsem také četl. Hovoří pro ni i ojedinělá deformace levého zvukovodu Bořivoje. Tato deformace je typická pro lidi spřízněné se Svatoplukem.
Re: přenesení mocenského centra
Vloženo Neděle, 10 Červenec 2011 od Jan Cinert
Dodatečně jsem si vzpomněl, že o "přenesení koruny" píše tzv. Dalimil. Není to tedy "novodobá teorie", ale myšlenka vzniklá již za "první národní emancipace" ve 14. století.(Tímto obdobím se nezabývám.)
Anomálie ve stavbě vnitřního zvukovodu není typická pro lidi zpřízněné se Svatoplukem. Byla nalezena pouze u ostatků Bořivoje (hrob K1) ve svatovítské rotundě a pravděpodobných Svatoplukových ostatků z kaple v Sadech. K tomu více v článku "Přišel kníže Bořivoj z Moravy?"
O tom, že křesťanství přišlo do Čech z Moravy nemůže být pochyb, stejně jako o snaze Boleslava I. navázat na tradici Velkomoravské říše. Jde jenom o to, že formulace "přenesení koruny" je jen ideová, nikoliv faktická.
Přenesení mocenského centra
Vloženo Sobota, 03 Leden 2015 od Jindrich
Křesťanství přišlo do Čech z Bavorska, stejně jako na Moravu z Řecka, severní Itálie a později rovněž z Bavorska. Křesťanství se rozšiřovalo pochopitelně postupně a z Moravy do Čech přicházelo až posléze v podobě šíření bohoslužeb ve srozumitelném slovanském jazyce, když Svatoplukovi byly Arnulfem postoupeny Čechy. Překlady bavorských kněží do slovanského jazyka pro slovanské země se týkaly pouze dvou motliteb a křestní a pohřební formule (frízinské listy), byly tedy nedostatečné. Bořivoj mohl ale také nemusel přijít z Moravy, bylo však docela běžné, že vládci si dosazovali místodržící ze svého rodu. Pokud se potvrdí, že Svatopluk byl s Bořivojem spřízněn rodově, nikoliv sňatkově, znamenalo by to pouze to, že Přemyslovci byli pokračující českou větví Mojmírovců. Podle mého nic překvapivého nebo divného, pražským historikům by to však asi příliš nevonělo. už nyní registruji pokusy o zpochybnění, že hrob K1 patří Bořivoji. To se však odvážil jistý historik až po úmrtí Emanuela Vlčka. Argument zmíněného historika, že za Bořivoje v Čechách neexistovaly kamenné stavby, že to tedy nemohl být Bořivoj, je však zcela zmatečný. Jinak skutečnost, že formulace o přenesení koruny je jen ideová, nemusí automaticky znamenat, že nemůže být faktická, pokud by se prokázalo spříznění Svatopluka a Bořivoje.
Re: Přenesení mocenského centra
Vloženo Sobota, 03 Leden 2015 od Jan Cinert
Nevím, jestli jsem správně pochopil, co míníte svým posledním příspěvkem.
- Vládci mohli dosazovat příslušníky svého rodu na úděly ve svém državě, nikoliv na cizím území. Svatopluk nemohl v roce 874 dosadit do Prahy Bořivoje jako místodržícího, když Praha nebyla součástí Moravy.
- Zákony genetiky jsou neúprosné. Pokud by Bořivoj se Svatoplukem byli zpřízněni po rodové (mužské) linii, pak by anomálii ve stavbě vnějšího zvukovodu, na níž je teorie založena, museli mít i synové Bořivoje, tedy Spytihněv a Vratislav a dále další mužští příslušníci rodu. Oni jí však nemají, takže zbývá pouze zpřízněnost X-chromozomální DNA, tedy sňatkovou politikou.
- V době životů Svatopluka a Bořivoje k žádnému "přenesení koruny" nemohlo dojít. Oba zemřeli dříve, nežli padla Velké Morava.
Přenesení mocenského centra
Vloženo Středa, 07 Leden 2015 od Jindrich
Opravdu si myslíte, že Praha bylo cizí území? Jestliže se Bořivoj nechal pokřtít od Metoděje ještě za života svého a za života Metodějova, tak to muselo být před rokem 885. Když byl Bořivoj vypuzen z Čech, Kdo myslíte, že mu pohohl vrátit se zpět na místo českého vévody? Proč myslíte, že poměrně velmi mladý Bořivoj byl vévodou Čechů, když bylo k dispozici více zkušených knížat? Proč myslíte, že byl pokřtěn právě na Svatoplukově dvoře a ne třeba v Řezně? Neuznal tím zároveň svrchovanost Svatoplika nad Čechami, které mu později musel oficiálně přiznat v r. 990 i Arnulf?A otázka: Myslíte, že byla Morava pro Franky cizím územím? Je vám známo, že na počátku vládnutí Rostislava i Svatopluka na Moravě byl mocenský zásah ze strany Franské říše? A ty vaše zákony genetiky, pokud jsou neúprosné, tak případné dědičné anomálie by se projevily asi tak u cca 25% potomků. Není tedy zdaleka podmínkou, že by každý z potomků, měl stejnou anomálii, dále je otázkou, kolik potomků Bořivoje bylo podrobeno takovému zkoumání, že by se došlo k závěrům v souladu s vaším tvrzením. Dále tady nikdo netvrdil, že k přenesení koruny došlo za života Svatoplukova a Bořivojova. Velká Morava ztratila velmocenské postavení během první poloviny 10. století, a jako země, už ne říše, existovala ještě mnoho staletí poté. Váš pohled na všechno dění je až příliš zjednodušený a v každém případě tendenční. V tom případě už pro mne není zajímavé účastnit se jakékoliv diskuse na těchto stránkách, když na vše, co se nehodí do vaší hypotézy, máte chabě podloženou oponenturu.
původ Bořivoje
Vloženo Úterý, 02 Srpen 2011 od Antonín Thurnwald
Musím říct, že co se týče teorií o původu Bořivoje (Rostislav x neznámé české kníže), napadá mne ještě jeden dosti podstatný fakt. Pokud by teorie Rostislav byla správná, znamenalo by to, že Bořivoj dlouhá léta úzce kooperoval a mocensky podporoval vraha (minimálně úkladného zrádce) vlastního otce, který mu navíc zabral jeho právoplatný trůn na Velké Moravě.
Logika.
Vloženo Úterý, 24 Duben 2012 od xara
je nám známo že král Sámo (Samuel Mohučdký) vyprodukoval záklda šlechty 36 potomků (24 synů a 12dcer)dostatečný základ. Nového státu.Ovšem zde se všichni přepočítali prvorozený Moravud byl takticky oženěn s Šušni Awarskou princeznou - jinak stroj na děti-tyhle děti za vedení Šušni vytlačily Samuelovi následníky!Protose se na Moravě zjevují Vladuc z Qantánie,Bogo-hoso,Rastislav který se oženil s Bulharskou princeznou byl povinnen Bulharům dát všechny potomky.860 byl dávno mrtev jeho život ukončil sám Svatopluk z milosti.Svatopluk uznal své 3 syny a vojenskou radu ,,Moravská panská jednota"Teprve nyní začala expanzea etnické čistky řádění Svatopluka II.Určitě určil někoho věrného na správu Saské kotliny(čech),Morava se rozlezla až 800km za Berlín,Lužice,Prusko,Bavorsko,Švábsko,Sasko,Korutnany,Bulharsko,Ukrajina,Qantanie,malo Polsko,Horní Uhry.V té době mohlbýt Břetislav jenom poslušný vykonavatel cizí vůle!Už to že si vzal Ludmilu ho stálo obrovský majetek a postavení.Sňatek byl považován za úplatek.Na Ludmile byl vykonán zákon první noci.Než se dostalo na Bořivoje- kdesi posledí od konce!Po celou dobu byl uvázaán a musel se na to dívat.O jeho Moravském původu a loajálnosti nikdo nepochyboval jinak skončil napíchnutý na kůle!
Logika.
Vloženo Úterý, 24 Duben 2012 od xara
je nám známo že král Sámo (Samuel Mohučdký) vyprodukoval záklda šlechty 36 potomků (24 synů a 12dcer)dostatečný základ. Nového státu.Ovšem zde se všichni přepočítali prvorozený Moravud byl takticky oženěn s Šušni Awarskou princeznou - jinak stroj na děti-tyhle děti za vedení Šušni vytlačily Samuelovi následníky!Protose se na Moravě zjevují Vladuc z Qantánie,Bogo-hoso,Rastislav který se oženil s Bulharskou princeznou byl povinnen Bulharům dát všechny potomky.860 byl dávno mrtev jeho život ukončil sám Svatopluk z milosti.Svatopluk uznal své 3 syny a vojenskou radu ,,Moravská panská jednota"Teprve nyní začala expanzea etnické čistky řádění Svatopluka II.Určitě určil někoho věrného na správu Saské kotliny(čech),Morava se rozlezla až 800km za Berlín,Lužice,Prusko,Bavorsko,Švábsko,Sasko,Korutnany,Bulharsko,Ukrajina,Qantanie,malo Polsko,Horní Uhry.V té době mohlbýt Břetislav jenom poslušný vykonavatel cizí vůle!Už to že si vzal Ludmilu ho stálo obrovský majetek a postavení.Sňatek byl považován za úplatek.Na Ludmile byl vykonán zákon první noci.Než se dostalo na Bořivoje- kdesi posledí od konce!Po celou dobu byl uvázaán a musel se na to dívat.O jeho Moravském původu a loajálnosti nikdo nepochyboval jinak skončil napíchnutý na kůle!